Avís legal

Aquest document té com a objectiu descriure les Condicions Generals d’Ús i la política de privadesa del lloc web www.hotel-lleo.com propietat de HOTEL LLEÓ S.L., CIF: B58929340, (d’ara endavant, L’ HOTEL), amb domicili social a: C/ Pelai, 22, CP: 08001 – Barcelona.

La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@hotel-lleo.com

L’accés a la informació d’aquest lloc web implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

 • 1. L’HOTEL ha publicat el seu lloc web per facilitar als visitants potencials l’accés a la informació sobre els productes i serveis que comercialitza L’HOTEL, així com informació general relacionada amb el seu sector d’activitat que posa a disposició dels seus usuaris a les respectives seccions d’aquest lloc web.
 • 2. L’HOTEL es reserva el dret d’admissió, que li permetrà impedir l’accés a persones que es comportin de manera violenta, que puguin causar molèsties al públic o usuaris o que puguin afectar el normal desenvolupament de l’activitat hotelera.

La informació exposada al lloc web està a disposició lliure dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

 • 3. Precisió de la informació: L’HOTEL posa el màxim esforç en la precisió i actualització de la informació publicada al seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa.
 • 4. L’HOTEL no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que pugui derivar-se de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels continguts del mateix.
 • 5. Usuari i Règim de Responsabilitats: La navegació, accés i ús pel lloc web confereixen la condició d’usuari, pel qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i legalitat de les informacions proporcionades per l’usuari en els formularis webs per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades oferts a través del lloc web, contràriament al disposat per les presents condicions, la llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

 • 6. Enllaços, “links” a pàgines de tercers i de tercers

L’HOTEL inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet.

L’HOTEL no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre L’HOTEL i les persones o entitats autors i/o gestors d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

La inclusió d’aquestes connexions no implicarà cap tipus d’associació o participació amb les entitats connectades. L’HOTEL es reserva el dret a denegar aquest accés en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat pel que fa al contingut o ús que facin de les dades de caràcter personal.

 • 7. Cookies

L’HOTEL pot fer ús de la tecnologia de “cookies” o un altre mètode de recopilació de dades (incloent aquells proporcionats per tercers, com Google Analytics) per mesurar l’activitat de la pàgina web i recopilar informació del tipus, per exemple, tipus de navegador i sistema operatiu, paràmetres, ubicació geogràfica…, de forma anònima i acumulativa, amb l’objectiu de personalitzar la informació perquè s’ajusti a les preferències individuals del client. L’HOTEL pot utilitzar aquestes dades per monitoritzar el grau d’atractiu de les seves pàgines web i millorar el rendiment o contingut d’aquestes.

Per conèixer la nostra política de cookies pitxi aquí.

 • 8. Modificacions

HOTEL LLEO S.L. es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 • 9. Serveis de reserva per internet

Certs continguts del lloc web de L’HOTEL contenen la possibilitat de reservar per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de la reserva establertes a l’efecte per L’HOTEL.

L’HOTEL informa que per realitzar la reserva en línia serà redirigit a la pàgina web www.book-secure.com

 • 10 Propietat intel·lectual i industrial

El domini www.hotel-lleo.com pertany a HOTEL LLEÓ S.L., CIF: B58929340, amb domicili social a C/ Pelai, 22, CP: 08001 – Barcelona.

Aquests llocs web i tots els seus continguts, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, codis, marques, noms comercials i qualsevol altre material, són propietat de L’HOTEL, o de tercers que han autoritzat el seu ús. La condició d’Usuari d’aquests llocs web no implica, sota cap manera o concepte, la cessió, llicència i/o transmissió dels citats continguts ni dels drets (de cap tipus) sobre els mateixos.

La informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual, de tal manera que es prohibeix la seva reproducció, distribució i comunicació pública sense l’autorització expressa de HOTEL LLEO S.L.

 • 11 Jurisdicció

HOTEL LLEO S.L. i l’usuari, es sotmeten de forma expressa per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la Web, als dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur.